4 °C
Haku

Varaudu vanhuuteen

Tulevaisuudessamme saattaa häämöttää aika, jolloin emme enää pysty huolehtimaan omista asioistamme.

Vanhuuden suunnittelu ei katso ikää, koska se tarkoittaa vastuullista ja aktiivista otetta omaan elämänkulkuun. Oikeudellinen ennakointi on oman tulevaisuuden suunnittelua vanhuuden varalle. Tärkeimmät oikeudellisen ennakoinnin välineet ovat riittävän terveenä tehty edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto.

  • Varautuminen on ennakointia ja suunnittelua hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi.
  • Varautuminen tulisi olla normaali osa elämänkulun suunnittelua, aivan kuten opintojen tai työuran suunnittelu nuorempana.
  • Vanhuusikä voi tuoda eteen erilaisia elämäntilanteita, joihin kannattaa varautua.
  • Omaehtoinen varautuminen vanhuuteen vahvistaa oman itsemääräämisoikeuden toteutumista vanhuudessa, tuo turvallisuuden tunnetta sekä lisää mielekkyyttä elämään.

Ikääntyvällä väestöllä oikeudellisen toimintakyvyn heikkenemisen syy on usein muistisairaus, jonka seurauksena toimintakyky heikkenee vähitellen ja asteittain. Vanheneminen, ikä tai sairauden diagnoosi eivät poista kenenkään itsemääräämisoikeutta tai tee häntä oikeudellisesti toimintakyvyttömäksi.

Hyvän vanhuusiän edellytyksiä ovat muun muassa omasta terveydestä huolehtiminen, tärkeiden ihmissuhteiden ylläpitäminen ja tietoteknisten taitojen kehittäminen. Myös taloudellinen varautuminen ja oman kodin mukautuminen liikuntakyvyn muutoksiin kannattaa huomioida.

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta

Jossain elämäsi vaiheessa voit tarvita apua myös päivittäisten asioidesi hoitamiseen. Kotona asumista tukevia palveluita tuottavat kunnan lisäksi myös yritykset ja järjestöt. Lisäksi voit tehdä edunvalvontavaltuutuksen, jonka avulla voit etukäteen valtuuttaa tietyn henkilön huolehtimaan esimerkiksi omaisuutesi hoidosta. Maistraatti voi järjestää tarvittaessa myös edunvalvojan henkilölle, joka ei kykene itse valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Tällöin henkilön tulee itse hakea edunvalvojan määräämistä. Muussa tapauksessa käräjäoikeus määrää edunvalvojan. Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja edunvalvonnasta löydät Maistraatin sivuilta.

Hoitotahdon ilmaiseminen

Laatimalla hoitotahdon jokainen voi varmistaa, että hoidossa noudatetaan hänen elämänarvojaan ja että mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan tahtoonsa. Hoitotahdon laatiminen mahdollisimman ajoissa edistää itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan hoitotahtoa.

Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Hoitotahdon voi hyvin tehdä jo nuorena ja terveenä, ja sen kirjaaminen on usein mahdollista vielä muistisairauden lievässä vaiheessa. Kun tekee hoitotahdon, on siitä hyvä kertoa läheisilleen, omalle muistihoitajalle ja hoitavalle lääkärille. Kirjallinen hoitotahto on hyvä liittää potilasasiakirjoihin sekä sähköiseen potilastietokantaan. Tärkeää on, että hoitotahtolomakkeen olemassaolo on asianosaisilla tiedossa ja että se on helposti löydettävissä tilanteissa, joissa sitä tarvitaan. Tämän voi varmistaa kantamalla mukana hoitotahtokorttia. Lisätietoa hoitotahdosta ja tarvittavat lomakkeet sen tekemiseen löydät Muistiliiton sivuilta.

Millainen vanhuuteen varautuja olet? Voit varautua vanhuuteen monella tavalla. Kaipaatko tukea asiakirjojen laatimiseen, talouden tai asumisen suunnitteluun, vai kenties terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon? 

Opi lisää vanhuuteen varautumisesta. Tilaa sähköpostiin maksuton, viiden teeman kurssi vanhuuteen varautumisesta.

Viimeksi muokattu 5.1.2021