1 °C
Haku

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen viimeistään 1.6.2021 ennen kello 16.00

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021 ennen kello 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 860 8951, osoite Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI. Ilmoituksen kotiäänestykseen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen on saatavana kunnantalolta hallintopalveluista, osoite Kirkkotie 6.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan 8.6.2021 mennessä äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettava. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Viimeksi muokattu 27.5.2021