-7 °C
Haku

Kunnanjohtajan ja hallintopäällikön tehtävien hoitaminen

Valtuusto päätöksellään 30.6.2022 § 57 valitsi määräaikaiseksi viranhaltijaksi Harri Karjalaisen toimimaan  vt. kunnanjohtajana 1.7 – 31.8.2022. Yhteystiedot: puh. 040 860 8961, harri.karjalainen@taivalkoski.fi).

Kunnanhallitus päätöksellään 29.6.2022 § 260 valitsi Anna Pyttysen toimimaan määräaikaisena viranhaltijana vt. hallintopäällikkönä ajalla 1.7. – 31.12.2022. Yhteystiedot puh. 040 860 8951 ja 040 860 8960, anna.pyttynen@taivalkoski.fi.

Viimeksi muokattu 5.7.2022