Kirurginen kuntoutus

Kiviharjuntie 9

Yksikkö tukee fysioterapian ja toimintaterapian avulla potilaan liikkumis- ja toimintakykyä OYS:n vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.