Osasto 6

Kajaanintie 50

Osastolla saat hoitoa, jos sinulla on ortopedinen, käsikirurginen tai plastiikkakirurginen vamma tai näihin liittyvä infektio.