Oulun toimipaikka / Ulosottolaitos

Torikatu 34-40, 2.krs.

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia.