Pudasjärven toimipaikka / Ulosottolaitos

Jukolantie 1

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia.