Raahen toimipaikka / Ulosottolaitos

Kummatinkatu 6

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia.