15 °C
Haku

Tietoa vedestä Taivalkoskella

Tukinuitto ja rikkaat kalavedet ovat vain osa Taivalkosken vesistöjen tarinaa. Lue alta, mitä muuta Taivalkosken vedestä on kerrottavaa.

Millaista Taivalkosken vesijohtovesi on?

Taivalkosken kunnan vesijohtovesi on laadultaan Suomen parhaimpia.

Hanaveden makuun vaikuttavat usein veden käsittelymenetelmät ja -kemikaalit. Taivalkoskella vesi johdetaan suoraan pohjavedestä hanaan eikä käsittelykemikaaleja käytetä. Sen ansiosta vesi on makunsa ja raikkautensa puolesta yhtä laadukasta kuin pullossa ostamasi vesi.

Palkittua vettä

Taivalkosken vesi on saanut Taloustutkimus Oy:n WACSI (Water Customer Satisfaction) -indeksin mukaan suomalaisten vesihuoltolaitosten toimittaman veden laatuvertailussa parhaat pisteet jo viidettä kertaa peräkkäin.

Mistä vesi tulee?

Vesi verkostoon pumpataan maaperästä ja kuljetetaan vesijohtoverkkoa pitkin kuntalaisten käytettäväksi. Käytetty vesi kulkeutuu sen jälkeen viemäriverkossa jätevedenpuhdistamolle, josta puhtaaksi käsitelty vesi lasketaan takaisin ympäristöön.

Vedenottamoista Taivalkoskella vastaavat kunnan vesi- ja viemärilaitoksen lisäksi 10 erillistä vesiosuuskuntaa.

Taivalkoskella juot pohjavettä

Juomavesi Taivalkosken vesilaitosten toiminta-alueella otetaan suoraan pohjavedestä,  joka on muodostunut maa- ja kallioperään imeytyneestä sadevedestä. Vähäisen kivennäisainepitoisuutensa vuoksi Taivalkosken pohjavesi on terveellistä, eikä sitä ole tarpeen käsitellä.

Mikä on vesistöjen tila Taivalkoskella?

Vesistöjen tila Taivalkoskella on pääosin hyvä, paikka paikoin erinomainen.

Taivalkosken Korvuanjoessa viihtyy myös uhanalainen jokihelmisimpukka, joka vaatii elääkseen lähes luonnontilaisen joen. Vahva jokihelmisimpukkakanta Korvuanjoessa kertoo terveestä ja hyvinvoivasta vedestä.

Mutta…

Myös Taivalkoskella järvien ja jokien hyvinvointia uhkaavat ihmisen toiminnan niissä aiheuttamat muutokset.

Meidän vastuumme on varmistaa, että vesistömme säilyvät terveinä ja hyvinvoivina myös tuleville sukupolville.

Mitä voin tehdä vaikuttaakseni veden laatuun Taivalkoskella?

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa viemäriverkoston ja puhdistamon toimintaan ja näin myös vesistöjen tilaan.

  • Käytä ympäristöystävällisiä kodin kemikaaleja.
  • Älä laita biojätettä viemäriin.
  • Vie lääkkeet ja vaarallinen jäte kierrätykseen. Ongelmajäte ei kuulu viemäriin.

 

Hyvä muistisääntö on, että viemäriin kuuluvat vain WC-paperi, tavalliset pesuvedet sekä se, mikä on jo kertaalleen syöty ja juotu.

Viimeksi muokattu 26.1.2021