4 °C
Haku

Ympäristönsuojelu

Kuusamon kaupunki tuottaa vastuukuntana ympäristönsuojelun palvelut Taivalkosken kunnan alueella. Tältä sivulta löydät linkit Taivalkosken kunnan asukkaille tarjolla oleviin palveluihin.

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulain, jätelain ja maa-aineslain valvontatehtävistä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Ympäristönsuojelun tavoitteena on taata toimialueen asukkaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä elinympäristö. Ensisijaisesti neuvonnalla, ohjauksella ja yhteistoiminnalla pyritään ehkäisemään ympäristöongelmia ennakolta ja saamaan positiivisia ympäristövaikutuksia aikaan. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisella on myös käytössään hallinnolliset pakkokeinot, kuten toiminnan keskeyttäminen ja uhkasakon määrääminen.

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta

Viimeksi muokattu 18.1.2021

Ympäristövalvonta

Ohjeita ympäristöhavainnoista ilmoittamiseen ja valvonta-asian vireille saattamiseen.

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyn valvonta

Tietoa kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn puhdistustehovaatimuksista ja mahdollisuudesta hakea määräaikainen vapautus.

Ilmastonmuutos ja vieraslajit Koillismaalla

Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, alueen hiilidioksidipäästöistä ja alueella esiintyvistä vieraslajeista.