13 °C
Haku

Reglerna för Napero-Finlandia sagoskrivartävling

1. Den nationella sagoskrivartävlingen Napero-Finlandia är avsedd för grundskoleelever i årskurserna 1-6. Det är fråga om en sagotävling. Tävlingen arrangeras av Päätalo-institutet. Tävlingen ordnas årligen och resultaten offentliggörs den 18 oktober, då Satu har sin namnsdag.

2. Syftet med tävlingen är att uppmana barn att skriva och bli bekanta med litteratur samt utveckla sin kreativitet.

TÄVLINGSTID

3. Tävlingstiden går varje år ut den 30 april. Det räcker att poststämplet är från samma dag. Tävlingsverk skickas till Päätalo-institutet, adress Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski. Skribentens namn, ålder, klass och adress ska betecknas tydligt, ytterligare anges textens skrivningsdag om det är möjligt.

TÄVLINGSVERK

4. Tävlingsverk måste vara skrivna för hand eller på dator. Om man vill kan sagan sparas på ett USB-minne. Verk som skickas via e-post accepteras inte. Sagorna kan vara illustrerade, men huvudsakligen ligger betoningen på texten.

5. Accepterade tävlingsverk är prosaformade och versifierade sagor. Man kan också skicka in en enhetlig sagohelhet av en klass eller barngrupp. Arrangörerna anser dock att att skriva är ett individuellt/personligt utförande, och gruppverk tävlar inte i de egentliga tävlingsserierna, men kan belönas med ett erkännande. Ifall man har använt sagoteringsmetoden, måste det anmälas separat.

6. Tävlingsspråken är finska, svenska och samiska. En finsk översättning måste bifogas om sagan skrivs på något annat språk.

7. Ifall skrivaren får hjälp med renskrivningen, måste man undvika att korrigera fel eller stilisera text på något sätt. Det är fråga om en saga som ett barn har skrivit, inte en bearbetad text.

8. Tävlingens arrangörer kan sätta ett tema till tävlingen och i så fall måste sagorna behandla detta tema.

9. Arrangörerna kan också sätta deltagaravgift som ska användas för att organisera tävlingen och skaffa priserna

10. Sagorna arkiveras i Päätalo-institutets internationella sagoarkiv efter tävlingen. I vissa undantagsfall kan sagorna skickas tillbaka till skrivaren enligt begäran.

11. Päätalo-institutet har rätt att publicera tävlingsverk individuellt eller som en kollektion med skrivarens namn. Forskare utanför institutet har rätt att använda tävlingsverk som undersökningsmaterial och citera dem i sina forskningar. Annars får skrivarna alla rätt till sina egna verk.

SERIERNA

12. Serierna i tävlingen är: I serie: grundskoleelever 1-2 klasser II serie: grundskolelever 3-4 klasser III serie grundskolelever 5-6 klasser

BEDÖMNINGEN

13. Antalet enskilda skrivarnas tävlingsverk begränsas inte. Arrangörerna önskar att ifall sagorna skrivs under modersmålslektioner i skolan, ska skolan inte göra någon utgallring utan allas verk skickas in.

14. Päätalo-institutet utser en jury varje år och juryn kan använda förhandsjury

15. I tävlingsverk uppskattas sagoaktighet, egendomlighet, rik inbillningsförmåga och konsten att berätta. Sagan ska vara ganska kort (ungefär 1 – 5 pappersark), konsistent, en berättelse som på något sätt hör till barnens värld. Den kan innehålla magi, mystik eller övernaturliga händelser så att de skapar en stämning som vädjar till barn. En skrivning som handlar om vardagliga och vanliga händelser, våld eller är en skicklig skrivning som funderar på sakliga ämnen är inte en saga om de ovannämnda egenskaperna fattas.

PRISERNA

16. Av de sagor som årligen deltar i tävlingen belönas den bästa med NAPERO FINLANDIA –priset. I varje serie belönas tre bästa sagor. Juryn kan också belöna den bästa sagan i varje län samt dela ut hederspris och erkännanden. NAPERO FINLANDIA vinnaren inbjuds till belöningsevenemanget, där resultaten ska offentliggöras och dessutom resekostnaderna ersättas/gottgöras (ingår en vuxen som följer barnet). Andra belönade ska anmälas delade priser och de har möjlighet att delta i belöningsevenemanget på egen bekostnad. Annars skickas priserna per post.

TÄVLINGSINFORMATION

17. Tävlingen till nästa år utlyses i prisbelöningsevenemanget varje år. I detta sammanhang måste man definiera ett möjligt tema, deltagaravgift, undantag gällande tävlingens anslutningstid eller andra specialregler som gäller nästa tävling.

18. Informering om tävlingen hör till arrangörerna. Mer information fås från Päätalo-Institutet tel. 040 548 2247, e-post adress instituutti@taivalkoski.fi

at)taivalkoski.fi

Viimeksi muokattu 11.12.2020