3 °C
Haku

Professori Kalle Päätalon arkisto

Kirjallisen tuotantonsa lisäksi Kalle Päätalo jätti kulttuuriperinnöksi myös mittavan arkistonsa, jonka pääosan hän luovutti vuonna 1998 Taivalkoskelle Kallioniemi-Säätiön omistukseen. Päätalon kuoleman jälkeen aineistoa on luovutettu perikunnan toimesta vielä lisää. Kaikki saatu aineisto on sijoitettu Päätalo-keskukseen nimellä Professori Kalle Päätalon Arkisto. Arkiston tehtävä on vaalia Päätalon elämäntyötä sekä Koillismaan kulttuuriperintöä ja murretta.

Noin kaksisataa koteloa käsittävä asiakirja-aineisto sisältää muun muassa Kallen kirjoittamien kirjojen ja näytelmien käsikirjoitukset, hänen omat lehtikirjoituksensa ja kirjeenvaihdon useiden vuosikymmenien ajalta. Samoin huomattavan lehtileikekokoelman häntä itseään, Koillismaata ja muutakin maailmaa koskevia artikkeleita.

Asiakirjojen lisäksi arkistoon sisältyy valokuvia, tauluja sekä erilaista esineistöä kuten lahja- ja muistoesineitä. Samoin erilaisia käyttöesineitä kirjailijan elämän pitkältä varsitieltä kirveestä ja pokasahasta vesivaakaan ja tietokoneeseen.

Professori Kalle Päätalon arkiston toimintasäännöt

Tutkijatilat sijaitsevat Päätalo-instituutin tiloissa. Arkisto on käytettävissä Päätalo-instituutin aukioloaikoina. Poikkeuksellisista ajoista on sovittava Päätalo-instituutin henkilökunnan kanssa. Asiakkaan on ennen arkistoaineiston saamista allekirjoitettava lomake, jossa hän esittää aiheen johon tarvitsee tietoja, ja jossa hän sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (523/1999) määräyksiä sekä voimassa olevaa arkisto- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä. Tutkijatiloihin saa viedä vain muistiinpanovälineet. Ulkovaatteita ja laukkuja ei saa viedä tutkijatiloihin.

Mikrokuvattu ja CD:lle tallennettu aineisto on asiakkaiden käytettävissä tutkijatiloissa.

 • Asiakas saa kaiken, paitsi 50 vuotta nuoremmat kirjeet mikrokorteilla ja CD-levyillä olevan aineiston käyttöönsä.
 • Alkuperäistä aineistoa annetaan tutkittavaksi vain erityistapauksissa Päätalo-instituutin henkilökunnan luvalla.
 • Kirjeistä 50 vuotta vanhemmat kirjeet ovat vapaasti tutkittavissa. Sitä nuoremmat kirjeet ovat käytettävissä vain tieteellistä tutkimusta varten.
 • Saapuneista kirjeistä tehtyä kirjeenlähettäjähakemistoa ei saa kopioida.
 • Mikrokortteja lainataan lainausohjeiden mukaisesti.

Arkiston käytöstä perittävät hinnat

Arkistosta tehdään pienimuotoisia selvityksiä asiakkaan pyynnöstä, korvausta vastaan. Jos selvitystyö kestää enintään 15 minuuttia, asiakasta ei laskuteta. 15 minuuttia ylittävältä ajalta laskutetaan 45 €/h.

Paperijäljenteet

 • mustavalkoinen A4/A3 0,10€
 • värillinen A4 0,40€
 • värillinen A3 0,60 €

Digitaaliset jäljenteet

 • digitointi 7,00€
 • cd-levy 1,00 €
 • dvd-levy 2,00€

Kuvien kertakäyttöoikeus

 • ei kaupallinen käyttö 25 € / kuva
 • kaupallinen käyttö 50 € / kuva

Arkiston lainausohjeet

Kalle Päätalon alkuperäistä esineistöä ei pääsääntöisesti lainata. Erittäin painavista syistä Kallioniemi-Säätiön työvaliokunta voi harkita alkuperäisen esineistön lainaamista. Tällaisessa erityistapauksessa lainaaja tekee Päätalo-instituutille kirjallisen lainapyynnön. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lainauksen ehdot, vakuutusarvot ja laina-aika.

Lainausoikeus

Asiakirjoja voidaan lainata Oulun maakunta-arkistoon, Kansallisarkistoon ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, joilla on kopiot Kaarlo Alvar Päätalon arkiston arkistohakemistosta. Lainaustoiminta tapahtuu arkistolaitoksen kaukolainausta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lainaaminen

Lainausasioissa asiakas ottaa yhteyttä Päätalo-instituuttiin (puh. 040 548 2247, Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski tai instituutti(at)taivalkoski.fi) ja neuvottelee kaukolainauksesta. Sovitusta lainauksesta asiakas täyttää normaalin arkistolaitoksen asiakirjalainan tilauslomakkeen, jonka lainauksen vastaanottava laitos toimittaa Päätalo-instituuttiin osoitteella: Päätalo-instituutti / Professori Kalle Päätalon arkisto, Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski.

Päätalo-instituutti toimittaa lainaksi pyydetyt asiakirjat lainaustietoineen lainauksesta vastaavalle laitokselle. Vastaanottava laitos huolehtii asiakirjojen palautuksesta. Lainaaja maksaa kaikki lainauksesta aiheutuneet kulut voimassaolevien hinnastojen mukaisesti.

Laina-aika

Mikrokorttien laina-aika on 1 kk. Laina-aika lasketaan lähetyspäivästä lukien. Eräpäivä on merkittävä lainattuihin asiakirjoihin liitettävään liuskaan. Lainalle voidaan tarvittaessa myöntää jatkoaikaa. Jatkoajasta on neuvoteltava Päätalo-instituutin henkilökunnan kanssa.

Lainattavat asiakirjat

Vain mikrokortteja lainataan. Lainattava määrä Arkistosta lainataan enintään 300 mikrokorttia kerrallaan. Lainan lähettäminen Laina toimitetaan postilähetyksenä.

Lainattujen asiakirjojen käsittely

Lainattuja mikrokortteja ei saa antaa tutkijalle sen laitoksen ulkopuolelle, johon asiakirjat on lainattu. Laitos, johon mikrokortit on lainattu, on velvollinen valvomaan, että lainan saaja käsittelee niitä huolellisesti ja vahingoittamatta niitä.

Kati Koivukangas

Päätalo-instituutin johtaja

Soita: 040 5482 247

Viesti:

Viimeksi muokattu 5.3.2021