-2 °C
Haku

Nuorten työpaja Savotta

Nuorten työpaja Savotan toiminta on tarkoitettu alle 29 – vuotiaille nuorille aikuisille. Työpajatoiminnan keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpajatoiminta on yksi väline nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Työpaja tarjoaa nuorelle yhteisön ja vahvistaa hänen kiinnittymistään ja sitoutumistaan yhteiskuntaan.

Työpajatoiminta

Taivalkosken nuorten työpajalla annetaan yksilö- ja työvalmennusta. Keskeisenä menetelmänä käytetään myös ryhmävalmennusta. Viikko-ohjelma koostuu työskentelypäivistä pääsääntöisesti puutyöpajalla tai muissa kunnan yksiköissä.

Yksilövalmennus on valmentautujan arjenhallintaa ja toimintakykyä kehittävää valmennusta. Valmennus on inhimillistä välittämistä ja tuen antamista valmentautujalle. Yhteisten keskustelujen ja elämäntilanteen kartoituksen jälkeen laaditaan yhdessä valmennukselle tavoitteet. Yksilövalmennuksen tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltainen auttaminen ja sitä tehdään yhdessä sosiaali-, terveys-, koulu-, työllisyys-, ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan pitkin valmennusjaksoa ja tarvittaessa niitä muutetaan. Valmentaja antaa nuorelle palautetta onnistumisista ja auttaa häntä huomaamaan edistymisen omalla polullaan. Jokainen nuori saa aina tarvitessaan yksilöllistä apua ja tukea. toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä.

Työvalmennuksen

Työvalmennuksen tavoitteena on parantaa valmentautujan työelämävalmiuksia ja perehdyttää häntä eri ammatteihin. Seurata valmentautujan edistymistä työssään ja kannustaa positiivisten kokemusten kautta eteenpäin. Työtä tekemällä opitaan työelämän pelisääntöjä ja työvalmentajalta saa henkilökohtaista tukea työtehtävien hoitamisessa.

Lisätietoja

Pekka Ruokangas

Työvalmentaja

Soita: 040 566 1346

Viesti:

Minna Voutilainen

Palveluohjaaja

Soita: 040 841 2509

Viesti:

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ota askel etteenpäin!

Etsivä nuorisotyöntekijä Kirsi Partanen

Kirsi Partanen

Etsivä nuorisotyöntekijä

Soita: 040 487 0107

Viesti:

Viimeksi muokattu 15.12.2020