22 °C
Haku

Nuorten Savotta

Starttipajan (Nuorten Savotta) toiminta on tarkoitettu alle 29 – vuotiaille nuorille aikuisille. Pajatoiminnan keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Starttipajatoiminta on yksi väline nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Työpaja tarjoaa nuorelle yhteisön ja vahvistaa hänen kiinnittymistään ja sitoutumistaan yhteiskuntaan.

Työpaja löytyy osoitteesta
Urheilutie 4B (2.kerros)

Starttivalmennus

Starttivalmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille taivalkoskelaisille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Nuorten Savotta tarjoaa matalan kynnyksen palvelua, jossa keskitytään erityisesti nuoren omien vahvuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen. Starttivalmennus tarjoaa apua ja tukea opiskelujen ja/tai työelämän suunnitteluun, selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja vahvistaa työ- ja opiskeluvalmiuksia. Starttivalmennuksessa tuetaan nuoren elämän ja- arjenhallintataitoja, sosiaalista vahvistumista sekä tekemällä oppimista. Valmennuksen tavoitteena on tarjota mielekästä ja tavoitteellista tekemistä arkeen yhteisössä, jossa hän voi olla oma itsensä. Starttivalmennuksessa järjestetään yksilö- ja ryhmävalmennusta. Valmennuksessa on viikko-ohjelma, joka sisältää ryhmä- ja yksilövalmennusta. Ryhmävalmennusta on tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Starttivalmennusta järjestetään neljänä päivänä viikossa. Ryhmän kokoonpano vaihtelee päivittäin, sillä toimintaan voi osallistua yhdestä neljään päivään viikossa, yksilöllisistä tavoitteista ja sopimuksista riippuen.

Yhdessä tekemistä, oivaltamista ja osaamista oman polun tekemiseen!

Kirsi Partanen

Erityisnuorisotyö 50 %, starttipajan yksilöohjaus 50 %, etsivä nuorisotyöntekijä

Soita: 040 487 0107

Viesti:

Minna Voutilainen

Palveluohjaaja

Soita: 040 841 2509

Viesti:

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Erityisnuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Erityisnuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ota askel etteenpäin!

Kysy lisää Kirsi Partanen 040 487 0107

Viimeksi muokattu 9.5.2022