1 °C
Haku

Rajoitukset kunnan tilojen ja palveluiden käytössä 7. – 31.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto velvoittaa 3.12.2021 ja 7.12.2021 tekemällään päätöksellä kuntia ja muita alueensa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä (tartuntatautilaki 58 d § 1 mom., 58 d § 5 mom. ja 3 mom.).

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Jos toimija edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen eli koronapassin esittämistä, aluehallintoviraston päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai toimintaa.

Taivalkosken kunnanhallitus on päättänyt (3.12.2021 § ) että koronapassi otetaan käyttöön kunnan niissä toiminnoissa, joissa se lainsäädännön ja toimivaltaisen viranomaisen päättämien rajoitusten mukaan on mahdollista. Koronapassin käyttöön ottamisen edellytysten täyttyessä, päätöksen tekee toiminta-alueen johtaja toimialallaan.

Taivalkosken kunnan johtoryhmä kokoontui 7.12.2021 ja päätti kunnan toimivallassa olevista rajoituksista STM:n, Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviranomaisen ja alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti. Jo voimassa olevien rajoitusten (ajalle 7. – 31.12.2021) lisäksi tilojen käyttöön liittyvistä rajoituksista päätettiin seuraavasti:

Rajoitukset tilojen käytössä 7. – 31.12.2021

Osallistujamäärä rajoitettu, koronapassia ei vaadita:

Päätalo-näyttelitila – Tilassa saa oleilla enintään 10 asiakasta kerrallaan. Koronapassia ei edellytetä asiakkailta.

Kirjasto (sis. kirjaston lukusali) – Yhtäaikaisten asiakkaiden määrää ei rajoiteta kirjastossa. Kirjastossa järjestettävissä tilaisuuksissa kuitenkin vaaditaan yli 16-vuotiailta koronapassi.

Nuorisotilat – Tilassa saa oleilla enintään 15 asiakasta kerrallaan tilan koko ja koronaturvallisuus huomioiden. Koronapassia ei edellytetä asiakkailta.

Koronapassin käyttöä edellytetään:

Uimahalli – Koronapassi edellytetään yli 16-vuotiailta asiakkailta, ja se tarkistetaan lipunmyynnin yhteydessä.

Monitoimitalo, Taivalvaara – kuntosali (vain lisenssiurheilijoiden käytössä), kahvio, yläkerran toimitsijatilat (käytössä vain kilpailujen yhteydessä), pukuhuoneet (käytössä vain kilpailujen yhteydessä) – koronapassi edellytetään yli 16-vuotiailta asiakkailta. Koronapassin tarkastaa ja tilojen koronaturvallisesta käytöstä vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Kaikki liikuntasalit sekä muut ryhmäliikuntaan tarkoitetut tilat – Koronapassi edellytetään yli 16-vuotiailta ryhmäharrastetoiminnassa niin kunnan omissa liikunta- ja harrasteryhmissä, yhdistysten ryhmissä kuin yksityistenkin ryhmissä. Passin tarkastamisesta vastaa kunkin käyttövuoron vastuuhenkilö.  Tilojen vuokralle ottanut on vastuussa tilojen koronaturvallisesta käytöstä.

  • Harjoituksiin osallistutaan ainoastaan terveenä.
  • Toiminta suunnitellaan siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista pitää riittävän etäisyyden toisiinsa koko ajan.
  • Yhteiskäytössä olevat välineet puhdistetaan harjoitusten alussa ja lopussa, sekä mahdollisuuksien mukaan käyttäjän vaihtuessa. 
  • Lasten ja nuorten saattajat pitävät riittävän etäisyyden toisiinsa ja huolehtivat, ettei alueelle synny ruuhkaa. Lapset ja nuoret saatetaan ulko-ovelle.

Taivalkosken kunnan johtoryhmän 9.12.2021 päättämät hygienia- ja turvallisuusohjeet kunnan palveluissa

Asiakastapaamiset

Asiakastapaamiset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksin niissä palveluissa, missä ei ole välttämätöntä henkilökohtainen kasvokkain tapahtuva palvelu.

Kasvomaskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.

Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. On huomattava, että maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Hyvä käsihygienia

Käsidesiä löytyy heti sisääntulo-ovien luota. Lisäksi eri työpisteissä on useita käsidesipisteitä.

Tiloissa, joissa on eteisaulassa WC:t, asiakkaat voivat käydä pesemässä käsiään. Pese kätesi vedellä ja saippualla. Huolehdi, että pesu kestää ainakin 20 sekunnin ajan.

Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet ulkoa sisään ja aina wc-käynnin jälkeen. Lisäksi kannattaa pestä kädet, kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut.

Muista myös kunnollinen kuivaus. Kuivaa kädet huolellisesti pesun jälkeen joko puhtaaseen, kuivaan kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen tai rullakäsipyyhkeeseen. Jos et voi pestä käsiäsi, käytä käsidesiä.

Hyvä yskimishygienia

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Turvavälit, riittävä etäisyys

Tiloissa on huomioitu, että voit pitää riittävän etäisyyden ja välttää lähikontakteja kunnan työntekijöihin ja muihin asiakkaisiin. Riittävän etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä on yksi keino estää tehokkaasti tartuntoja.

Muu vastuullisuus

Käytäthän kunnan palveluita vain oireettomana ja terveenä. Jää hengitystie- tai flunssaoireisena kotiin.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 3.-31.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Taivalkosken kunta käyttää koronapassia yleisötilaisuuksissa, kuten esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikatotoimen järjestämissä tilaisuuksissa.

Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa järjestetään mahdolliset joulujuhlat ilman ulkopuolisia osallistujia tai ulkopuoliset osallistujat osallistuvat mahdollisella etäyhteydellä.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena.

Maskisuositus kouluihin (peruskoulu ja lukio)

Maskisuositus koskee koulujen työntekijöitä ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaita ja opiskelijoita koulujen sisätiloissa. Maskisuositus on voimassa myös koulukuljetuksissa.

Taivalkosken kunnan eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Viimeksi muokattu 9.12.2021