20 °C
Haku

Sosiaali- ja terveysjohtajan virka haettavana 27.9.2021 klo 12:00 mennessä

Taivalkosken kunnassa julistetaan haettavaksi 27.9.2021 klo 12:00 mennessä kunnanhallituksen 7.9.2021 § 279 päätöksen mukaisesti

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA

Kelpoisuusvaatimuksina virkaan on
– ylempi korkeakoulututkinto sekä alaan liittyvä alempi korkeakoulututkinto
– aiempi kokemus ja tuntemus sosiaali- ja terveystoimen alalta
– kokemusta hallinnollisista tehtävistä
– kokemus ja tietämys kunta-alalta
– substanssiosaamisen lisäksi edellytetään strategisen-, toiminnan-, henkilö- ja
prosessijohtamisen taitoja, taloushallinnon tuntemusta sekä laajojen
asiakokonaisuuksien organisointikykyä ja muutosvalmiutta.

Tehtävään valitulta edellytämme sosiaali- ja terveysalan sekä kuntalain/säädösten tuntemusta. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Sosiaali- ja terveysjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Viranhaltijan palkkaus määräytyy KVTES:n perusteella. Työaikalain 2 §:n mukaan virassa ei sovelleta työaikalakia.

Hakemukset tulee jättää sähköpostilla 27.9.2021 kello 12:00 mennessä osoitteeseen taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi tai paperipostilla osoitteella: Taivalkosken kunta, hallintopalvelut, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI (käyntiosoite Kirkkotie 6).
Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää CV tai ansioluettelo sekä jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Eduskunta äänesti lakien hyväksymisen puolesta 23. kesäkuuta 2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti ja niistä ensimmäiset 1. heinäkuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevan lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaalle perustettavan hyvinvointialueen alaisuuteen ja palvelussuhteet kuntaan päättyvät siirron jälkeen.

Yhteystietomme

kunnanhallituksen puheenjohtaja Heli Hietala puh. 041 4570803
kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen puh. 040 8608961

Viimeksi muokattu 10.9.2021