1 °C
Haku

Taivalkosken kokemuksia työelämän laadun kehittämisestä QWL-menetelmällä

Kuinka työntekijöiden hyvinvointia parantamalla saatiin 12 henkilön työpanosta vastaava henkilöstötuottavuuden lisäys?

Tehokas henkilöstölähtöinen kehittäminen tuo kuntaan taloudellista vakautta ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia, edistäen näin kuntalaisten palveluiden laatua. Miten voimme lähestyä tätä haastetta ja tehdä kunnista parempia työpaikkoja?

Taivalkoski tarttui haasteeseen ja päätti ottaa QWL-menetelmän (Quality of Working Life) kehittämisen avuksi. Analysoimalla työntekijäkokemusta tieteellisesti validilla tavalla, kunnassa kyettiin kehittämään henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta samanaikaisesti. Säännöllisen QWL-mittauksen, älykkään analytiikan ja digitaalisen AIMO-sparraajan avulla tuettiin esihenkilötyötä ja kehitettiin henkilöstön hyvinvointia kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Tuloksena saatiin merkittävä parannus työntekijäkokemukseen – kunta nousi erinomaiselle yli 76% tasolle, kun suomalaisen työelämän keskiarvo on 60%.

Erinomaisen tason saavuttaneissa työyhteisöissä on pienemmät henkilöstöriskit – pienempi vaihtuvuus, vähemmän sairauspoissaoloja, uupumusta ja pienemmät työkyvyttömyysriskit. Henkilöstön pitovoiman kasvaessa myös vetovoima lisääntyy ja rekrytoinnit helpottuvat. Mitatut henkilöstöriskit pienenivät Taivalkoskella tasolta 9,7% tasolle 1,8% vuoden aikana, mikä on merkittävä saavutus!

QWL-menetelmä perustuu Lapin Yliopistossa tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen, jolla on kyetty osoittamaan työelämän laadun ja henkilöstötuottavuuden välinen yhteys. Työelämän laadun parantuminen Taivalkosken kunnassa tasolta 70% tasolle 76% vastaa 12 henkilön työpanosta.

Kunnan jokainen mitattu yksikkö (keskushallinto, sivistystoimi, tekninen toimi sekä johtoryhmä) onnistui nostamaan työelämän laadun kokemusta, parhaat jopa 20%. Kokemus esihenkilötoiminnan laadusta kehittyi parhaimmillaan jopa 35%.

QWL-menetelmässä mitataan mm. turvallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunteita ja tavoitteellisuutta. Turvallisuuden tunne on työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn mahdollistava tekijä. Sen tulee olla riittävällä tasolla, jotta onnistuminen työssä on mahdollista. Taivalkoskella onnistuttiin parantamaan turvallisuuden tunteen taso erinomaiselle tasolle. Samoin onnistuttiin sekä yhteenkuuluvuuden ja osaamisen arvostuksen että tavoitteellisuuden alueilla. Tuloksena on parempi työhyvinvoinnin kokemus, lisääntynyt motivaatio ja työn tehokkuus.

KEVA myönsi Taivalkosken kunnalle työelämän kehittämisrahaa ja kunta valitsi kilpailutuksen kautta Mcompetence Oy:n kumppanikseen kehittämään työelämän laatua. QWL-menetelmän kehittäjä ja tutkija Marko Kesti (dosentti, Lapin Yliopisto ja kehitysjohtaja, Mcompetence Oy) sekä Mcompetence Oy:n valmentajat Tauno Hepola ja Reija Manninen-Laukka tukivat ja ohjasivat kehitystyötä kunnassa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä QWL-menetelmään ja kehittämistyössä löysimme käytäntöjä, jotka ovat siirtyneet arjen työhön. Avoimuus, kommunikaatio ja yhdessä tekeminen on kehittynyt. Kunnan asiat nähdään paremmin yhteisinä asioina joiden tuottaminen edellyttää toimimista yhtenä joukkueena. Aiomme jatkaa kehittämisen tiellä ja hyödyntää QWL-mittausta myös tulevina vuosina.”  kertoo Taivalkosken kunnan hallintojohtaja Anna Pyttynen.

”Pelkkä työelämän laadun mittaaminen ei riitä, vaan kehittyminen tapahtuu määrätietoisen työn tuloksena. Varsinaisessa kehitystyössä onnistutaan henkilöstön innostumisen ja sitoutumisen kautta. Taivalkoskella onnistuttiin johdon, esihenkilöiden ja koko henkilöstön aktiivisen osallistumisen avulla. Mcompetence onnittelee Taivalkosken kuntaa upeasta saavutuksesta!”, kuvailee Mcompetence Oy:n toimitusjohtaja Tauno Hepola.


Mcompetence Oy on erikoistunut työelämän laadun parantamiseen tieteellisesti kehitetyn QWL-menetelmän avulla (Quality of Working Life). Yritys auttaa organisaatioita kehittämään työntekijöiden hyvinvointia sekä työntekijöiden ja koko organisaation suorituskykyä. Menetelmän avulla ohjataan organisaatiota kehittämään juuri niitä kyvykkyyksiä ja motivaatiotekijöitä, joilla saadaan paras ja nopein vaikuttavuus työhyvinvointiin ja suorituskykyyn. Mcompetence Oy:n asiakkaita ovat kunnat, hyvinvointialueet ja eri kokoiset yritykset. Lisätietoja: Taivalkosken kunnan hallintojohtaja Anna Pyttynen anna.pyttynen@taivalkoski.fi ja Mcompetence Oy:n toimitusjohtaja Tauno Hepola tauno.hepola@mcompetence.com


Viimeksi muokattu 20.11.2023