1 °C
Haku

Taivalkosken kunnan sosiaalitoimen asiakastietojen arkistointi muuttuu maaliskuussa 2021

Sosiaalihuollon asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi tulee kunnan sosiaalihuollon työntekijöiden kirjata asioinnissa syntyvät, riittävät ja tarpeelliset tiedot sekä tallentaa ja säilyttää ne tietoturvallisesti.

Taivalkosken kunnassa sosiaalitoimiston asiakastiedot kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään ja tähän saakka tallennettuja tietoja säilytetään kunnan arkistossa. Tiedot on suojattu siten, että niihin pääsevät ainoastaan ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tallentaminen Kanta-palveluun on käynnistynyt ja Taivalkoskella aloitetaan reaaliaikaisen asiakastiedon tallentaminen Kanta-palveluun maaliskuussa 2021.

Kanta-palvelu on Kelan ylläpitämä kansallinen tietovaranto, jonne tallennetaan jo nyt pääosa terveydenhuollon asiakirjoista ja jonka Omakanta-palvelun kautta voit tietoturvallisesti käydä katsomassa omia terveydenhuollon tietojasi. Tässä vaiheessa Kanta-palveluun tallennettavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjat eivät näy Omakannassa ja ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjän, eli Taivalkosken kunnan sosiaalitoimen, käytössä. Sinulla on aina oikeus omiin asiakastietoihisi ja saat ne itsellesi johtavan sosiaalityöntekijän kautta.

Tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat näkyviin Omakannassa.

Kanta-palvelun käyttöönotto muuttaa myös sosiaalihuollon asiakasrekistereitä. Erillisistä, palvelukohtaisista rekistereistä luovutaan ja asiakastiedot tallentuvat Taivalkosken kunnan sosiaalihuollon henkilörekisteriin. Tiedot tallennetaan kansallisesti määrättyjen seitsemän palvelutehtävän mukaisesti ja sosiaalihuollon työntekijöiden käyttöoikeudet ovat THL: n käyttöoikeusmääräyksen mukaiset.

Lisää tietoa Kanta-palveluista löydät esimerkiksi osoitteesta www.kanta.fi tai Kanta-palveluiden esitteestä. Asiakasrekisteristä kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteessa, jonka löydät kunnan kotisivuilta osoitteesta www.taivalkoski.fi/ tai jonka saat kunnan infopisteestä.

Viimeksi muokattu 2.3.2021