14 °C
Haku

Europarlamenttivaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 – 20.00 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.5. – 4.6.2024 (aukioloajat alempana).

Taivalkosken kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2024 § 21 vuoden 2024 europarlamenttivaalien äänestyspaikan ja ennakkoäänestyspaikan Taivalkoskella.

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Taivalkosken kirjaston lukusali, käynti-osoite Urheilutie 4 A, ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
Ke 29.5.2024 – pe 31.5.2024 kello 9.00 – 17.00
La 1.6.2024 kello 10.00 – 14.00
Su 2.6.2024 kello 11.00 – 16.00
Ma 3.6.2024 kello 9.00 – 18.00
Ti 4.6.2024 kello 9.00 – 20.00

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Taivalkosken kunnassa on yksi äänestysalue, jolle kunnanhallitus on päätöksellään 24.1.2024 § 21 määrännyt äänestyspaikan seuraavasti:

Äänestysalue
001 Taivalkoski

Äänestyspaikka
Taivalkosken kirjaston lukusali, Urheilutie 4 A

Kotiäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana. Kotiäänestykseen on oikeutettu äänestäjä, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, joka on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin kotiäänestykseen oikeutettu henkilö.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse numeroon 040 860 8960 arkisin kello 9.00 – 15.00 välisenä aikana. Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joka on tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta (linkki lomakkeeseen).

Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Taivalkosken keskusvaalilautakunta, Jokijärventie 2 A, 93400 Taivalkoski. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16.00 mennessä. Ilmoituksen kotiäänestykseen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kunnanhallituksen päätöksellä 24.1.2024 § 21 määrätyissä laitoksissa (terveyskeskuksen arviointi- ja kuntoutusyksikössä, ryhmäkoti Tuikussa, palvelutalo Katajassa, tehostetun hoidon yksikössä Pihlajassa ja palvelukoti Sinikellossa) tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan asianomaisissa laitoksissa erikseen.

Kunnanhallituksen nimeämä kolmijäseninen vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Kuka voi äänestää europarlamenttivaaleissa?

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Missä voin äänestää? 

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä paikassa, joka on kirjattu äänioikeusilmoitukseesi. 

Milloin voin äänestää? 

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5. – 4.6.2024. Varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024. 

Mitä tarvitsen ottaa mukaan äänestääkseni? 

Poliisin tai muun vastaavan viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen. Mikäli sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta voit hakea äänestämiseen annettavan väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta maksutta. Tarvitset mukaasi kaksi alle kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. 

Miten voin äänestää? 

Riittää, että menet ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle henkilöllisyystodistuksen kanssa missä vaalivirkailijat neuvovat sinua. 

Lisätietoja vaaleista

Keskusvaalilautakunnan sihteeri:

Susanna Soudunsaari

vs. asianhallintasihteeri

Soita: 040 860 8960

Viesti:

Viimeksi muokattu 20.5.2024