-4 °C
Haku

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Taivalkosken vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta.

Taivalkosken kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 13 §:n mukaan Taivalkosken kunnassa on vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvosto on yksi vaikuttamistoimielimistä, joista säädetään kuntalain (410/2015) 26 – 28 §:ssä. Kuntalain 27 §:n 1 momentin mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.


Kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaan: Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä ja heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.


Hallintosäännön 13 §:n perusteluissa kerrotaan, että vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.

Neuvoston kokoonpano 2021-2025

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 3.11.2021 § 355 yksimielisesti vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen toimikaudeksi eli ajaksi 1.8.2021 – 31.5.2025. Kunnanhallituksen 11.1.2023 § 23 päätöksen mukaan neuvoston jäsenet ovat:

Eläkeliiton Taivalkosken yhdistys ry:n edustaja:
Jäsen Marjatta Meriläinen, varajäsen Rauni Ronkainen

Taivalkosken Eläkkeensaajat ry:n edustaja
Jäsen Anna Jurmu, varajäsen Lilli Latvalehto

Koillismaan Senioriopettajat ry:n edustaja
Jäsen Raakel Inget, varajäsen Martti Huttunen

Vammaisjärjestöjen edustajat
Jäsen Tuomo Leinonen, varajäsen Sylvi Tyni
Jäsen Irmeli Hokki, varajäsen Tarja Ämmänpää

Koillismaan Omaishoitajat ja läheiset ry:n edustaja
Jäsen Virpi Turpeinen ja varajäsen Kerttu Lämsä

Vammaisten henkilöiden edustajat
Jäsen Aki Polojärvi, varajäsen Anna-Marja Lantto
Jäsen Niilo Korento, varajäsen Erkki Haapalainen

Vammaisten henkilöiden omaisten edustaja
Jäsen Aira Kivelä, varajäsen Raija Hämeenniemi

Taivalkosken kunnanhallituksen edustaja
Jäsen Anna Leena Vääräniemi, varajäsen Heli Hietala

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen ja sihteeri: Leena Virkkunen

Anna palautetta vanhus -ja vammaisneuvostolle.

Palaute vanhus -ja vammaisneuvostolle

Missä onnistuimme? Missä on vielä parantamisen varaa? Lähetä alla olevalla lomakkeella palautetta palveluihin tai muuhun liittyen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Viimeksi muokattu 9.2.2023