24 °C
Haku

Avustukset

Järjestöjen ja ei-kaupallisten toimijoiden avustusten hakemista ja myöntämisehtoja on selvennetty kunnanhallituksen 7.10.2019 § 301 päätöksen mukaisesti.

Taivalkosken kunta voi myöntää toiminta-avustusta yleishyödylliselle yhteisölle, jonka kotipaikka on Taivalkoski tai jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Taivalkoskelle. Kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea kunnassa järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä.

Yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kunnan toimialalta.
Jokaiselle avustukselle on kirjattu periaatteet, jotka määrittävät sen, millä perusteilla avustusta voidaan myöntää.

Hakuaika vaihtelee avustuslajeittain. Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kunnan ilmoitusohjeiden mukaisesti.

Avustushakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa. Hakuaikojen ulkopuolella toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa hakemuksessa, onko hakenut ja/tai saanut samaan tarkoitukseen avustusta muulta taholta. Avustuksia koskevat periaatteet ja ohjeet on koottu liitteenä olevaan avustukset-dokumenttiin.

Sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin kautta voi hakea kulttuurivustusta, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusta sekä yleis-/toiminta-avustusta.

Lisätietoa ja ohjeita

Tulostettavat pdf-lomakkeet

Avustukset

Soita:

Viesti:

Viimeksi muokattu 15.6.2021