14 °C
Haku

Hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi kunnassa tehdään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja.

Ajantasaista tietoa kynnysarvoista voit käydä lukemassa Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta.

Tarjouspalvelu -toimintaportaali on ilmainen palvelu toimittajille, josta löytyvät hankintayksiköiden julkaisemat julkiset tarjouspyynnöt. Tarjouspalvelussa toimittajat voivat tutustua tarjouspyyntöihin, lähettää kysymyksiä ja lukea vastauksia sekä jättää helposti Tarjouspalvelun opastamana sähköisiä tarjouksia. Kirjautumalla Taivalkosken kunnan tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin, samoilla tunnuksilla pääsee kaikkien hankintayksiköiden palveluihin.
Kaikki yli kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset löytyvät myös HILMA -palvelussa.

Taivalkosken kunta ylläpitää myös hankintakalenteria, jossa on keskeisimmät hankinnat ja sopimuskaudet.

Palveluun liittyviä linkkejä
Avoimet tarjouspyynnöt Tarjouspalvelu.fi:ssä
Avoimet tarjouspyynnöt Pienhankintapalvelu.fi:ssä
Hankinta-asiamies.fi

Hankinnat

Soita:

Viesti:

Viimeksi muokattu 1.2.2021