22 °C
Haku

Tilannekuva 30.6.2021 Paula-myrskyn jälkeen

Tiedote 30.6.2021 klo 9.00

Taivalkosken kunnan johtoryhmä ja kunnan kriittisten toimintojen henkilöstö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, OSAO:n  ja Carunan  edustajat kokoontuivat tarkastelemaan  myrskyn jälkitilannetta.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen mukaan tilanne on rauhallinen. Pelastuslaitos on antanut apua puunkaatoon liittyvissä tehtävissä.

Vakavilta henkilövahingoilta on vältytty.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ohjaa edelleen, että mikäli eri kohteissa on todellinen uhka ihmisille tai omaisuudelle kaatuneista puista tai muuhun syyhyn liittyen tulee yhteys ottaa välittömästi hätäkeskukseen 112.

Carunan mukaan sähköjakelu on poikki  vielä 11 kulutuspaikalta.  Korjaustyöt jatkuvat vielä. Sähköt saadaan kaikille talouksille palautettua loppuviikon aikana. Jälkikorjaustyöt jatkuvat sen jälkeen.

Vaurioituneista sähkölinjoista, kaatuneista puista sähkölinjoille   ja sähkökatkoksista ilmoitus tulee tehdä  Caruna- sähköyhtiöön. Sähkölinjoille kaatuneita puita ei tule missään tapauksessa lähteä itsenäisesti kaatamaan ja korjaamaan. Carunan maksuton vikapalvelu päivystää 24 h, yhteydenotot numeroon 0800 195 011.

Sähkökatkoista voit ilmoittaa myös osoitteessa : https://www.caruna.fi/sahkokatkot/tee-vikailmoitus.

Caruna muistuttaa , että maassa oleviin ja maan lähellä roikkuviin sähköjohtoihin tulee pitää 20 metrin varoetäisyys. Jos puita kaatunut suurjännitelinjoille varoetäisyys sähköjohtoihin tulee olla 90 metriä.

Myrkystä syntyneet  puiden risut ja oksat voi toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle  arkisin ma-pe  klo 7 – 15.30, osoitteeseen Urheilutie 17 93400 Taivalkoski.

Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat pyytää paikallisilta urakoitsijoilta kiireettömiin puunraivaus- ja siirtotöihin apua. 

Taivalkosken kuntakeskuksen alueella hautausmaalla ja Taivalvaaran alueella on edelleen paljon kaatumaisillaan olevia puita, jotka aiheuttavat vaaraa alueilla liikkuville. Pyydämme välttämään kyseisillä alueilla liikkumista.

Taivalkosken kunta

Johtoryhmä/ valmiusryhmä 30.6.2021

Naturpolis  Oy tiedottaa:

Paula-myrsky aiheutti ennennäkemättömiä myrskytuhoja Koillismaalla viime viikolla. Välittömästi myrskyn jälkeen Kuusamon kaupunki sekä Taivalkosken kunta aloittivat viranomaisten välisen yhteistoiminnan tilannekuvan muodostamiseksi, avun saamiseksi sitä tarvitseville sekä myrskytuhojen selvittämiseksi. Yhteistoiminnassa mukana ovat olleet kuntien toimialat, ELY-keskus, rajavartiolaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy, OSAO Taivalkosken yksikkö, Kuusamon ja Taivalkosken seurakunnat sekä Vapepa ja SPR Taivalkosken osasto.

Viranomaisyhteistyöllä reagoitiin erityisesti motissa olleiden kiinteistöjen teiden aukaisuun, sähköverkon toiminnan palauttamiseen sekä lisävahinkojen syntymisen estämiseen. Taivalkoskella on järjestetty myös väliaikainen vesihuolto vedenjakeluongelmista kärsiville. Viranomaisyhteistyö jatkuu edelleen ja yhteisöllisyys on näkynyt vahvana myös kuntalaisten keskuudessa, kuntalaiset ovat tukeneet ja auttaneet toinen toisiaan.

Myrskyn tiedetään aiheuttaneen yksittäisiä henkilövahinkoja, mutta ihmishenkiä ei onneksi ole menetetty.  Taloudelliset vahingot puolestaan ovat mittavat. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan myrskyssä kaatui puuta 0,7-1,4 miljoonaa kuutiometriä ja vahingoittuneen puuston arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Taloudellinen menetys koskettaa niin yksityisiä metsänomistajia kuin elinkeinoelämää. Tässä tilanteessa on arvokasta, että metsä- ja puutoimialan edustajat tekevät parhaillaan töitä myrskytuhojen taloudellisten vaikutuksien eliminoimiseksi.

Kuusamon ja Taivalkosken kuntien puolesta ollaan yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön ja selvitetään mahdollisuuksia tuen saamiseen myrskyvahinkojen korjaamiseen. Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen ja Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen toteavat yhdessä, että metsäomaisuuden vahingot ovat niin mittavat, että yksin paikalliset voimat eivät riitä tuhoista selviämiseen. Myrskytuhojen jälkikäsittely tulee kestämään vielä pitkään ja valtion tuki tässä työssä olisi erittäin tarpeellista.

Lisätietoja:

Kuusamon kaupunki/Jouko Manninen, kaupunginjohtaja

Puh. +358 44 505 4639

jouko.manninen@kuusamo.fi

Taivalkosken kunta/Kaisu Lehtinen-Nevalainen, kunnanjohtaja

Puh. +358 40 860 8961

kaisu.lehtinen-nevalainen@taivalkoski.fi

Naturpolis Oy/Jari Hentilä, toimitusjohtaja

Puh. +358 400 393 797

jari.hentila@naturpolis.fi

Viimeksi muokattu 30.6.2021