3 °C
Haku

Tukea yksityisteiden tiekunnille Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta ovat aloittaneet ylivuotisen hankkeen, jolla halutaan aktivoida ja tukea neuvontapalveluilla kuntien alueilla toimivia yksityisteiden tiekuntia ja tieosakkaita. Hankkeen tavoitteena on kannustaa alueen tiekuntia järjestäytymään, aktiivisempaan toimintaan sekä valmistautumaan tuleviin päätöksiin teiden kunnossapitotoimiin liittyen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Routamap Oy:n kanssa, joka tarjoaa konsultointia ja koulutusta kiinteistö- , maankäyttö- ja yksityistieasioihin liittyen. Neuvontaa on tarkoitus tarjota kummankin kunnan eri kyliin laajasti ja matalalla kynnyksellä, jotta osallistuminen on helppoa ja verrattavissa parhaimmillaan yhteen puhelinsoittoon. 

Neuvontapalveluita tarjotaan erityisesti alueille, josta löytyy tarvetta tiestön kunnossapidon parannukseen ja halua tiekuntien toiminnan kehittämiseen. Routamapin yrittäjän Tommi Uusimäen mielestä onkin tärkeää, että tiekuntien ja kylien asukkaat ja tienkäyttäjät ovat aktiivisia ja ilmaisevat tahtonsa asioiden kehittämiseksi, jotta tukea voidaan ohjata oikeisiin kyliin.

“Ideana on, että tiekunnat saisivat täsmätietoiskuja ja suoria ratkaisuehdotuksia, kumminkin niin että käytännön toimenpiteiden toteutusvastuu on selkeästi tiekunnalla. Teiden kunnossapito ja tiekuntien rooli tässä ovat suuren pinta-alan kunnissa elintärkeitä ja hankkeella haluamme tarjota apua ja tukea hyvin käytännönläheisien ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi olemme iloisia osaavasta ja asiantuntevasta yhteistyöstä Routamap Oy:n Tommin kanssa”, kommentoi Pudajärven tekninen johtaja Janne Karhu.

Hankkeesta järjestetään infotilaisuudet Pudasjärven Hyvän Olon Keskus Pirtissä, Varsitie 1, tiistaina 14.6.2022 klo 18.00 ja Taivalkosken kunnantalolla keskiviikkona 15.6.2022 klo 18.00  Tilaisuudessa käydään läpi uuden yksityistielain tuomia velvoitteita tiekunnille, kerrotaan meneillään olevasta hankkeesta ja mahdollisuudesta saada alueellinen tiekuntatilaisuus omalle kylälle ja vastataan tieasioihin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tilaisuuksissa tarjotaan tietoa Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien uudesta tienpidon kunnossapitourakasta 2023-2028, johon tiekuntien on mahdollisuus liittyä mukaan.

Lisätietoja

Tommi Uusimäki, Routamap Oy

tommi.uusimaki@routamap.fi

Tiekuntien puhelinneuvonta ti & to klo 13.00 – 17.00.

+358 50 501 2349

Viimeksi muokattu 1.6.2022