24 °C
Haku

Ulkomainonta vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2021 § 132

  • sallia vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien ulkomainonnan aloitettavaksi Taivalkosken kunnassa kunnan omistamilla alueilla Talonpojantien ja Kauppatien risteyksessä olevalla LP-paikalla 19.5.2021 alkaen;
  • antoi teknisten palvelujen tehtäväksi asettaa mainoskehikot edellä 1)-kohdassa mainitulle LP-paikalle siten, että kullekin vuoden 2021 kuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä ehdokkaita asettaneelle puolueelle varataan kaksi (2) vierekkäistä julistetilaa (julistetilat ovat kaksipuoleisia). Julistetilat varataan vasemmalta oikealle lukien siinä järjestyksessä, jossa ehdokkaat ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä;
  • päätti, että mainospaikoista ei peritä maksuja; ja
  • määräsi, että mainokset tulee poistaa kolmen (3) päivän kuluessa vaalipäivästä lukien.

Viimeksi muokattu 6.5.2021