-7 °C
Haku

Meneillään olevat yhteishankkeet

Taivalkoskella toimitaan aktiivisesti jatkuvan kehittämisen toteutumiseksi. Hankkeilla tuetaan jo valmiiski aktiivista toimintaa kunnassa ja tehdään kehityksestä näkyvää. On tärkeää, että kunnassa voidaan hyvin ja sinne on myös vierailijan mukava tulla.

Maailma ympärillämme muuttuu yhä tiiviimpään tahtiin. Vannotamme Taivalkoskella kiireettömyyden nimeen, joten vastaamme muutokseen omalla tavallamme.

Vihdoinkin -hanke

Vihdoinkin! -hanke on Kalajoen, Kuusamon ja Taivalkosken yhteishanke, jossa kehitetään kuntien tiedolla johtamista, talousjohtamista, -prosesseja, -suunnittelua, -raportointia ja visualisointia kohti parempaa ja monipuolisempaa digitaalisen tiedon hyödyntämistä.

Tavoitteena on, että tieto palvelee sekä kuntien johtoa ja valmistelijoita että kuntapäättäjiä johtamisen eri tasoilla ja välillisesti myös kuntalaisia. Hankkeessa on tavoitteena kehittää kuntien talousarvio-, talousseuranta- ja raportointiprosesseja sekä yhdistää toiminnan ja talouden tietoja prosessien kehittämiseksi ja operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon tukemiseksi.

Hankkeet perustiedot

 

Lisätietoa Vihdoinkin-hankkeesta Kalajoen kaupungin sivuilla

Osallisuuden ja asiakaspalvelun digimuutos 3.0

Digimuutos on ajankohtainen myös kunnissa. Digitalisaation hyödyntäminen on merkittäväsä osassa eri puolilla organisaatioita tapahtuvia kehitystoimia.

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön ja edistää osallistuvien kuntien digitaalisen asiakaspalvelun prosesseja, selvittää monikanavaisen asiakaspalvelun toteuttamista ja hyötyjä hankekunnille. Yksi tärkeimmistä avoitteista on myös isätä kunnan ja kuntalaisten vuoropuhelua, suunnitella ja ottaa käyttöön erilaisia osallistamisen tapoja.

Hankkeet perustiedot

 

Lisätietoja Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hankkeesta Kuusamon kaupungin sivuilla

Näytä sivu

Viimeksi muokattu 28.12.2020