Tukielinkirurgian poliklinikka

Kiviharjuntie 9

Poliklinikalla kirurgian alasta toimivat ortopedia, trauma-, käsi-, plastiikka-, sydän ja thorax-, verisuoni- ja yleiskirurgia sekä neurokirurgia.