3 °C
Haku

Jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksut

Lietteet

Sakokaivoliete4 x voimassaoleva jätevesimaksu € / m³ + alv
Umpikaivoliete2 x voimassaoleva jätevesimaksu € / m³ + alv
Muu liete, Ohtaojan sakeuttamon liete8 x voimassaoleva jätevesimaksu € / m³ + alv

Voimassaolevan jätevesimaksun löydät täältä.

Muu jätevedenpuhdistamolla vastaanotettava jäte

Lietteen lisäksi voit maksutta tuoda jätevedenpuhdistamolle myös haketettavaa raivausjätettä.

Sovi jätevedenpuhdistamolle tuotavan jätteen toimittamisesta ja tarkastamisesta puhdistamonhoitajan kanssa.

Viimeksi muokattu 26.1.2021