-4 °C
Haku

Päivähoidon alkaessa

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheellä on mahdollisuus käydä tutustumassa lapsen tulevaan hoitopaikkaan. Tarvittaessa tutustumiskertoja voi olla useampi. Tutustuminen alkaa yhteydenotosta ja tutustumiskäynnin sopimisesta. Samalla voidaan yhdessä käydä aloituskeskustelu ja tehdä hoitosopimus.

Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa, tutustuu heihin ja tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Omahoitaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka ensimmäisenä luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Omahoitaja toimii myös tutustumisen helpottajana ryhmän muuhun henkilökuntaan ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Vuororyhmiksessä omahoitaja kulkee lapsen kanssa samoissa vuoroissa ensimmäiset kaksi viikkoa.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hänen tullessaan varhaiskasvatukseen. Sillä turvataan lapsen oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Taivalkoskella on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -keskustelu on liitetty lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteyteen. Keskustelua tarjotaan huoltajalle ensimmäisen vasu-keskustelun yhteydessä sekä ennen esikouluun siirtymistä. Keskustelu on vapaaehtoinen. Lapsen huoltaja tai työntekijä voivat kuitenkin pyytää keskustelua aina, kun lapsen elämässä tapahtuu muutoksia, jotka tuovat paineita hänen elämäänsä.

Käytännön vinkkejä lapsen varusteista

  • varhaiskasvatuksessa lapset ulkoilevat säällä kuin säällä, joten säähän sopiva sisä- ja ulkovaatetus on tarpeen
  • varavaatteet niin kutsuttujen vahinkojen varalle
  • sisätossut
  • päiväunille lapsi voi tuoda mukaansa unikaverin, esimerkiksi pehmolelun, unirievun
  • vaippaikäisille lapsille huoltajat tuovat omat vaipat
  • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
  • joskus kotoa tuodaan myös muita lapsen omia tarvikkeita, esimerkiksi rattaita tai leluja – sovi asiasta henkilökunnan kanssa
  • lapsen vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä lapsen nimellä – näin ne löytävät omistajansa helpommin, mikäli sattuisivat katoamaan

Viimeksi muokattu 29.9.2023