22 °C
Haku

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus

Mikäli olet tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, ole asian selvittämiseksi ensisijaisesti yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai päivähoidon ohjaajaan
Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, sinulla on oikeus laatia asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus (54§ 540/2018) toiminnasta vastaavalle päivähoidon ohjaajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle, sivistystoimen johtajalle.

Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti

Näin teet muistutuksen:

Täytä muistutuslomake tai laadi vapaamuotoinen muistutus. Toimita muistutus Taivalkosken varhaiskasvatukseen joko kirjallisena (osoite Urheilutie 4a, 93400 Taivalkoski, varhaiskasvatuksen postilaatikko sivistystoimiston eli b-talon edessä) tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus@taivalkoski.fi  Muistutuslomakkeen löydät ladattavana pdf-tiedostona. Mikäli muistutuksessa ilmenee arkaluonteisia asioita, esimerkiksi lapsen terveyteen tai tuentarpeeseen liittyen, älä käytä sähköpostia.

  • Kerro muistutuksessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin olet tyytymätön.
  • Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta sinun on hyvä tehdä se mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
  • Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut.
  • Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit olla yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.
  • Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteesi kannella asiasta aluehallintovirastolle.