3 °C
Haku

Jäteaseman vastaanottomaksut

Jätteen tuomisesta jäteasemalle peritään jätetaksan mukainen vastaanottomaksu. Vaarallisen jätteen ja hyötyjätteen tuominen jäteasemalle on maksutonta asuinkiinteistöille sekä maa- ja metsätaloudelle.

Polttokelpoinen jäte   |  Kaatopaikkajäte  |  Vaarallinen jäte | Hyötyjäte

Polttokelpoinen jäte

Polttokelpoisella jätteellä tarkoitetaan tarkoitetaan syntypaikalla lajiteltua yhdyskuntajätettä, joka käytetään hyödyksi energialaitoksessa.

Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erilleen vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet, materiaalina hyödynnettävät jätteet (keräyspaperi, metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte. Jos kiinteistöllä ei kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte polttokelpoiseen jätteeseen.

Polttokelpoisen jätteen vastaanottomaksu on 27.50 € / m³. Pienin perittävä maksu 20 € / m³.

Polttokelpoinen jäteAVL 0%ALV 24%
≤ 0,5 m³12,10 €15,00 €
1,0 m³22,17 €27,50 €
1,5 m³33,26 €41,25 €
2,0 m³44,35 €55,00 €
2,5 m³55,44 €68,75 €
3,0 m³66,53 €82,50 €
3,5 m³77,61 €96,25 €
4,0 m³88,70 €110,00 €
4,5 m³99,79 €123,75 €
5,0 m³110,88 €137,50 €

Kaatopaikkajäte

Kaatopaikkajätteellä tarkoitetaan polttoon kelpaamatonta jätettä, jota ei voida sellaisenaan hyödyntää materiaalina eikä energiana ja joka sen johdosta joudutaan toimittamaan muualle lajiteltavaksi ja sen jälkeen hyödynnettäväksi.

Kaatopaikkajätteen vastaanottomaksu on 115 € / m³.

KaatopaikkajäteHinta alv. 0 %Hinta alv. 24 %
0,15 m³15,72€19,50 €
0,25 m³26,21 €32,50 €
0,5 m³52,42 €65,00 €
1,0 m³104,84 €130,00 €
1,5 m³157,26 €195,00 €
2,0 m³209,68 €260,00 €
2,5 m³262,1 €325,00 €
3,0 m³314,52 €390,00 €
3,5 m³366,94 €455,00 €
4,0 m³419,36 €520,00 €
4,5 m³471,78 €585, 00 €
5,0 m³524,2 €650.00 €

Vaarallinen jäte

Vaarallista jätettä on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisen jätteen tuominen Matovaaran jäteasemalle on maksutonta asuinkiinteistöille sekä maa- ja metsätaloudelle. Muilta peritään todelliset käsittelykustannukset.

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa:

 • Maali- ja liuotinainejätteet
 • Myrkyt
 • Hapot
 • Torjunta-aineet
 • Akut ja raskasmetallinparistot
 • Energiansäästö- ja elohopealamput
 • Loisteputket
 • Öljynsuodattimet ja öljyjäte
 • Lääkejätteet
 • Romuautot
 • Kromilla, arseenilla tai kreosootilla kyllästetty puu
 • SER eli sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Hyötyjätteet

Matovaaran jäteasemalla otetaan maksutta vastaan asuinkiinteistöjen ja maa- ja metsätalouden pienmetallia ja lasia sekä puutarhajätettä (risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa pihan, puutarhan ja puiston hoidossa syntyvää biojätettä). Muilta peritään todelliset käsittelykustannukset.

Viimeksi muokattu 2.6.2023