-4 °C
Haku

Ilmoitettavat ja luvanvaraiset toimenpiteet

Rakennelmat Yleisörakennelmat  | Liikuteltavat laitteet  | Erillislaitteet  | Vesirajalaitteet Säilytys- ja varastointialueet  | Julkisivutoimenpiteet  | Mainostoimenpiteet  | Aitaaminen Ympäristökuvajärjestely  | Huoneistojärjestely  | Maalämpö | Talousrakennukset

Rakennelmat

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmäToimenpidelupaToimenpidelupa
Katos 10 – 30 m²Toimenpideilmoitus
Katos 31 – 50 m²ToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Vaja 5 – 20 m²Toimenpideilmoitus
Vaja 21 – 30 m²ToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Venevaja / katos alle 25 m²ToimenpidelupaToimenpideilmoitus
KioskiToimenpidelupaToimenpidelupa
EsiintymislavaToimenpidelupaToimenpidelupa
Maatilatalouden lantavarastot ja varastosiilot alle 50 m³ Toimenpidelupa
Maatilatalouden lantavarastot ja varastosiilot 50 – 150 m³ToimenpidelupaToimenpidelupa
Laavu alle 30 m²ToimenpideilmoitusToimenpideilmoitus
Kasvihuone 5 – 15 m²Toimenpideilmoitus
Kasvihuone 16 – 50 m²ToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Lintutorni, korkeintaan 8 m korkeaToimenpidelupaToimenpidelupa
Tulisijallinen kylpytynnyriToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Yleisörakennelmat

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
UrheilupaikkaToimenpidelupaToimenpidelupa
KokoontumispaikkaToimenpidelupaToimenpidelupa
Asuntovaunualue tai vastaava, vähintään 5 paikkaaToimenpidelupaToimenpidelupa
KatsomoToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Lumirakennelma alle 7 m², halkaisija ≤ 3 m, ei majoitukseenToimenpidelupaToimenpidelupa
Yleisöteltta tai vastaavaToimenpideilmoitusToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Liikuteltavat laitteet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan pitäminen
paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity
tavanomaiseen retkeilyyn
ToimenpidelupaToimenpidelupa

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Erillislaitteet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Piippu, korkeus yli 20 mToimenpidelupaToimenpideilmoitus
PuistomuuntamoToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Varastointisäiliö, maanpäällinen osa yli 20 m³ToimenpidelupaToimenpidelupa
MuistomerkkiToimenpideilmoitusToimenpideilmoitus
Suurehko antenni tai lautasantenni ø > 1,5 mToimenpidelupaToimenpidelupa
Tuulivoimala, salko 5 – 15 mToimenpidelupaToimenpideilmoitus
Tuulivoimala, salko 16 – 30 mToimenpidelupaToimenpidelupa
Suurehko valaisinpylväs tai vastaava yli 15 mToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Vesirajalaitteet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Suurehko laituri, yli 5 venepaikkaa tai pituus yli 15 mToimenpidelupaToimenpidelupa
Muu vesirajaan tai siihen olennaisesti vaikuttava
rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava
ToimenpidelupaToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Säilytys- ja varastointialueet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue
taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue
ToimenpideilmoitusToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Julkisivutoimenpiteet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusToimenpidelupaToimenpidelupa
Rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminenToimenpidelupaToimenpidelupa
Kattomuodon muuttaminenToimenpideilmoitus
Katteen tai sen värityksen olennainen muuttaminenToimenpideilmoitus
Ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen olennainen muuttaminenToimenpideilmoitus
Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen
Ikkunajaon muuttaminenToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Mainostoimenpiteet

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman,
tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa
kaupallisessa tarkoituksessa (ulkomainos, maantielaki 52§)
ToimenpidelupaToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Aitaaminen

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai
kadun reunusmuuri, korkeus alle 1 m
Toimenpideilmoitus
Rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai
kadun reunusmuuri, korkeus yli 1 m
Toimenpidelupa

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Ympäristökuvajärjestely

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti
vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
ToimenpideilmoitusToimenpideilmoitus

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Huoneistojärjestely

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminenToimenpidelupaToimenpidelupa

Maalämmön hyödyntäminen rakentamisessa

TOIMENPIDEKAAVA-ALUEETHAJA-ALUEET
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitettu lämpökaivo
tai putkisto asentaminen maaperään tai vesistöön
ToimenpidelupaToimenpidelupa

Talousrakennukset

Lupamenettelyn asemasta jo olevaan asuntoon ja loma-asuntoon kuuluvan enintään 30 m² suuruisen sekä maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamiseen tarkoitetun enintään 80 m² suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Viimeksi muokattu 21.1.2021